აგრო ლენდის მიერ შექმნილია ვებ პლატფორმა – www.agroland.ge რომელიც ერთის მხრივ, აკავშირებს სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთის მყიდველსა და გამყიდველს, ხოლო მეორეს მხრივ სასოფლო-სამეურნეო მიწის აგროტექნიკური შეფასების საფუძველზე განსაზღვრავს მიწის აგრარულ პოტენციალს და შესაბამისად ადგენს მის რეალურ ფასს.

მეტის ნახვა

22.03.20

ქვეყანაში ფუნქციონირებს სახელმწიფო და კერძო ლაბორატორიები. ლაბორატორიებს აქვთ კვლევების ფართო სპექტრი: ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა, წყლის მიკრობიოლოგიური და ქიმიური კვლევები, GMO, სურსათის კვლევები, ნიადაგის ანალიზი და ა.შ.

22.03.20

თანამედროვე სოფლის მეურნეობა არ არსებობს ხარისხიანი მცენარეთა დაცვის საშუალებების გარეშე. ნებისმიერი გლეხი, ფერმერი, აგრობიზნესით დაინტერესებული პირი თუ ინვესტორი ვერ დაგეგმავს ვერც ერთ ქვეყანაში სოფლის მეურნეობის სფეროში ბიზნესს, თუ მას არ აქვს გარანტირებული ხელმისაწვდომობა ხარისხიან მცენარეთა დაცვის საშუალებებთან.

22.03.20

2017 წლის ივნისში, სასოფლო-სამეურნეო მიწების უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის მიყიდვაზე მორატორიუმი გამოცხადდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ მორატორიუმის მოქმედების პერიოდში უცხოელები სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე საკუთრების უფლებას ვერ დაარეგისტრირებენ. ხოლო იმ შემთხვევებზე, როდესაც უცხო ქვეყნის მოქალაქე უკვე ფლობს საკუთრებაში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწას, მორატორიუმის მოქმედება არ ვრცელდება და მიწა მფლობელის საკუთრებაში რჩება.

29.03.20

საქართველო  თავისი მრავალფეროვანი კლიმატური რესურსებით მრავალი პერსპექტიული ერთწლოვანი და მრავალწოვანი კულტურების წარმოების საშუალებას იძლევა. 

ყველას ნახვა